บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยแบ่งเป็น 7 ด้าน ตามมาตรฐานผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ดังนี้

1.การกำกับดูแลองค์กร
2.สิทธิมนุษยชน
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
4.สิ่งแวดล้อม
5.การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6.ประเด็นผู้บริโภค
7.การพัฒนาสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด