โครงการเน็กซ์ร่วมใจ สร้างป้อมใหม่สินธร
7.การพัฒนาสังคม
Share
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสินธรมีความปลอดภัยมากขึ้น
   2.เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัด กับชาวบ้าน ในหมู่บ้านสินธร
การดำเนินการ
    งาน CSR บริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ทำงานร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านสินธรโดยมีการดำเนินงานปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2556 ซึ่งมีรายละอียดดังนี้
    - คณะกรรมการหมู่บ้านสินธร ดำเนินการวัดพื้นที่ที่ต้องมีการปรับปรุงพร้อมแจ้งรายละเอียดการปรังปรุงมาที่ งาน CSR บริษัทฯ
   - งาน CSR บริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ดำเนินการสั่่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างและติดตามการดำเนินงานของช่าง
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด