โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ตรวจปัสสาวะพนักงานชาย
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
2. เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติดภายในโรงงาน

การดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ทางคณะกรรมการโครงการ ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในพนักงานชายทั้งหมด โดยตรวจทางปัสสาวะ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจหลังจากเข้าแถวเสร็จ โดยให้พนักงานทุกคนลงชื่อยินยอมเข้ารับการตรวจในใบลงทะเบียน
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด