การตรวจสอบลิฟท์ขนส่ง ประจำเดือน มิถุนายน
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการใช้ลิฟท์ขนส่งสินค้า

การดำเนินงาน
งานความปลอดภัยได้จัดให้มีการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของลิฟท์ขนส่ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ดำเนินการตรวจโดย หจก.อิเล็กทริคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ผลการตรวจสอบลิฟท์ พบว่า ลิมิทสวิทช์ประตูในลิฟท์ชํารุด 1 จุุด
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด