โครงการทำบุญเนื่่องในวันเข้าพรรษา
7.การพัฒนาสังคม
Share
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา
2.เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมกับชุมชน
3.เพื่อให้พนักงานร่วมทำบุญกับบริษัทฯ

การดำเนินงาน
คณะทำงาน CSR ได้จัดโครงการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาขึ้นเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมกับชุมชน  โดยมีการรับเงินทำุญจากพนักงานแล้วแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นำเงินไปซื้อต้นเทียน  ชุดอัฐสนะและผ้าอาบน้ำฝน และส่วนที่ 2 นำเงินไปทำบุญที่วัดบัญชื่นชูในจำนวน 5000 กว่าบาท
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด