โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
7.การพัฒนาสังคม
Share
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีความเสียสละและช่วยเหลือสังคม

การดำเนินงาน
คณะทำงาน CSR ได้จัดให้มีโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยจัดบริการรับส่งพนักงานที่ต้องการบริจาคโลหิตไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตบิ๊กซีนวนครจำนวน  3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-3 สิงหาคม 2556  โดยมีพนักงานร่วมบริจาคทั้งหมด 30 คน
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด