โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2556
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานได้ทราบสภาพร่างกายของตัวเอง
2.เพื่อตรวจสภาวะร่างกายว่าเกิดโรคจากการทำงานหรือไม่
3.เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

การดำเนินงาน
คณะกรรมการความปลอดภัยฯและแผนกทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2556  และตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ขึ้น เพื่อตรวจเช็คสภาพของร่างกายของพนักงานว่าเกิดโรคจากการทำงานหรือไม่  ซึ่งได้มีการติดต่อให้โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มาดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีในปีนี้
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด