รับรางวัลรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
ณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ส่งคุณเสก โชสุภาพ ไปรับรางวัลรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี โดยไปรับรางวัลที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐานให้
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด