ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของลิฟท์ขนส่งประจำเดือน กันยายน 2556
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัย
ของพนักงานในการใช้ลิฟท์ขนส่งสินค้า

การดำเนินงาน
งานความปลอดภัยได้จัดให้มีการตรวจประสิทธิภาพ
การทำงานของลิฟท์ขนส่ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
ดำเนินการตรวจโดย หจก.อิเล็กทริคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด