บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมรถ ม่านบังแดด งานเย็บประดับยนต์ งานเย็บประดับบ้าน และสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย มีกลุ่มลูกค้าในช่องทางจำหน่ายการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมยานยนต์ ขายตรงให้กับองค์กรธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป โดยผ่านพนักงานขายและทางพาณิชยกรรมทางอีเล็คโทรนิค (E-Commerce) มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าในช่องทางจำหน่ายต่างๆของบริษัท และความต้องการเฉพาะสำหรับลูกค้าเป็นรายๆ

               บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานงานคุณภาพ ISO9001:2008 ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ Q-Mark จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Thailand Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

               ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ CSR-DIW (ISO-26000) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย (TCC-BEST Award 2005) เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

หลักการดำเนินงาน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด